Další obchody:  podlahářské stroje - SCHWAMBORN.CZ | www.veletrh.comdíly pro vaše autaúklidová technika WETROK

 

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu VELETRH.COM se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy. **

  Nákupní řád:

Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu VELETRH.COM (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH neníli uvedeno jinak.

   Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

 Platba

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

  • Dobírka – platba při doručení zboží kurýrní službou popřípadě poštou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Platba kartou   akceptujeme platby kartami VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro
  • Převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu VELETRH.COM ( č.u.  ), variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. Platby předem se vyžadují u zakázkových objednávek, popřípadě u neskladových položek.
  • Platby ze Slovenka můžete poukázat na č.u. 4002161906/7500 
  • Z jiných zemí v rámci EU Vám bude účet doručen dle země příjemce.
  • Hotovost - platba při osobním převzetí zboží ve výdejně (Brno, Hranice, Ostrava) - podmínkou je telefonická domluva s dodavatelem)
  • Platební kartou - částka za zboží se strhává až v den expedice zboží zákazníkovi

Zahraniční zákazníci v rámci Evropské unie, jsou-li plátcem DPH, zašlou doklad potvrzující tuto skutečnost faxem nebo meilem. Pak jim bude účtována cena bez DPH.

Převod –  provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu VELETRH.COM ( č.u.  ), variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno objednateli.

 

Zpracování objednávky 

 

 

  V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím      sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem (kupující nepodnikatel)

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Odstoupení od smlouvy neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.  Bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.

Dodavatel si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy. Např. zboží je již nedostupné, změnila se cena, neodpovídající údaje o zboží (dávkové zpracování údajů, chybné podklady od dodavatelů, chybně uvedené údaje a pod.)

 

 

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2-7 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Způsob doručení

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím kurýrní služby PPL, poštou, u objemnějších zásilek jiným přepravcem nebo osobní odběr podmínkou je telefonická domluva s provozovatelem. V případě kurýrní služby bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován formou emailu, kde bude uveden kontakt na přepravce - např. PPL a číslo balíku, které bylo zásilce přiděleno). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.  

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat dodavatele.

Záruka, servis 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. 
Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců mimo bazarového zboží a
neníli používáno k další výdělěčné činnosti. Záruka se poskytuje na věc jako celek, nikoli na každou část samostatně.

Zjistíte-li při převzetí zboží vady, informujte nás, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží telefonicky nebo e-mailem, kde navrhneme nejvýhodnější způsob řešení.
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Nejrychlejší způsob vyřízení reklamace je přes nejbližší autorizovanou servisní opravnu,která provede bezplatnou opravu v záruční době. Zákazník se však musí prokázat řádně vyplněným záručním listem.

Užití do provozu
Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
 

Ochrana osobních údajů

Nákupem v tomto internetovém obchodě souhlasíte se:
zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů. Tento svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat. IInformace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.